בחרו עמוד
 

מדיניות הפרטיות

1. אתר המשביר לסטלן www.lasatlan.co.il להלן "האתר".
2. במדיניות פרטיות זו תוכל למצוא מידע על האופן בו החברות אוספות מידע אודותיך בעת שימושך באתרים ועושות בו שימוש.
3. מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש") ולכן יש לקרוא אותם יחד.
4. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בהם ("השירותים"), הנך מביע את הסכמתך כי תעשינה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
5. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתרים.
6. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.
7. במהלך השימוש באתרים ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

  • פרטים אישיים – במעמד הרישום לאתרים, תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל והטלפון שלך ועוד. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבאי מסירתם לא תוכלו להשלים את הרישום לאתרים. כמו כן, יתאפשר רישום באמצעות קישור החשבון עם חשבון הפייסבוק שלך או מספר הטלפו ןשלך או חשבון הגוגל שלך ועוד.
  • עסקאות – בכל עת בה תבצע עסקה באמצעות האתרים, פרטיה יישמרו ויוצגו בהיסטוריית העסקאות שלך. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי, חשבון ה-PayPal ואמצעי תשלום אחרים. בנוסף, ככל שתרכוש מוצר או שירות, תתבקש לספק פרטים אשר נדרשים לנו על מנת לבצע את ההזמנות שלך ולספק לך אותן לכתובת המבוקשת, כגון כתובת משלוח, שם מקבל חשבונית ועוד.
   יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים במערכות של החברות.
  • פעילות באתרים – הפעילות שלך באתרים, לרבות עסקאות שתבצע, עמודי אתר בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד.
  • נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתרים, החברות (ו/או מי מטעמן) אוספות ושומרות מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתרים, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.

8. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, עשויה חוויית השימוש שלך באתרים להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתרים לא תהיינה זמינות לך ובמקרים מסוימים, החברות לא תוכלנה לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
9. המידע שאתה מוסר משמש את החברות כדי להעניק לך שירותים. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מהחברות בעת שימושך באתרים ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלהן לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.
10. אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:

 • כדי להפעיל את האתרים ולספק לך את השירותים.
 • כדי להתאים את השירותים לצרכיך והעדפותיך.
 • כדי ליצור עמך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בדיוור ישיר.
 • כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים.
 • על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך.
 • כדי לגבות תשלומים בגין מוצרים ושירותים שתרכוש באתרים.
 • כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים שלנו ושל צדדים שלישיים.
 • כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברות.

11. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
12. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:

 • צדדים שלישיים המספקים לנו שירותים בקשר עם מתן השירותים (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, מפרסמים וספקים באתרים, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים).
 • אם יתקבל בידי החברות צו שיפוטי המורה להן למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהחברות ו/או מי מטעמן.
 • לצורך שמירה והגנה על זכויותיהן, נכסיהן וקניינן של החברות.
 • בהסכמתך או בהנחייתך.
 • בכל מקרה שבו החברות תמכורנה, תמחינה או תסבנה חלק מעסקיהן או את כל עסקיהן ו/או נכסיהן לצד שלישי, או אם הן תירכשנה או תתמזגנה עם צד שלישי, או אם הן תפתחנה בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 • בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים שלנו עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם.
 • כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברות לא תישאנה באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

13. ככל שתיתן את הסכמתך לכך, החברות או מי מהן ייצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת.
14. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" ו/או "הסר" ו/או "ביטול" או כל הוראה אחרת תואמת לכך שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת  hamashbir.lasatlan@gmail.com או פניה בכתב בדואר רשום ו/או אישור מסירה על ידי שליח לכתובתנו. באפשרות של פנייה בכתב על הכותב ו/או השולח חלה אחריות לוודא שהמקבל אכן קיבל את הפנייה בכתב. בעשותך כן, בהתאם לתנאי השימוש באתרים, החברות יחדלו לשלוח אליך דבר פרסומת.
15. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברות עשויות לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו להן להתאים את האתרים, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתרים.
16. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברות באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתרים
17. אנו לוקחות ברצינות את החשיבות באבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
18. החברות עשויות להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברות תנקוטנה בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתרים, הינך מסכים להעברה האמורה.
19. האתרים עשויים לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידינו ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראיות על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראיות למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאות בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו ממליצות כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.
20. אנו לא נישא באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתרים ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה  ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתן הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברות ו/או מי מטעמן בקשר עם השימוש באתרים.
21. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברות. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברות בבקשה לתקן את המידע.
22. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן בקשות לתיקון מידע והסרת מידע, ניתן ליצור עמנו קשר בפרטים הבאים: contact@lasatlan.co.il

 

תודה שבחרת "המשביר לסטלן".
המשך קנייה מהנה.

דילוג לתוכן